അച്ചെഷൊരിനെഷ്

0
1013

അക്സസറി

വായ്പ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും അടിയന്തര ആവശ്യമാണ്.

അതിനാൽ ഈ കടം സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില ചിലവുകൾ ആവശ്യമാണെന്നും സാധ്യതയുണ്ട് വേണ്ടി ജാമ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോർട്ട്ഗേജ്. വായ്പയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധവും നൽകാം. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിശദീകരിച്ചു കിട്ടാൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടൻറിലേക്ക് പോകണം. എല്ലാ മൂന്നു ഓപ്ഷനുകളും നല്ലതാണ്, എന്നാൽ ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യത്തിൽ വായ്പ മൂടുവാൻ ഒരു സ്ഥലം വിൽക്കപ്പെടുകയും ബാങ്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭൂപരി രജിസ്ട്രിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണെന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത്ര വലിയ കാര്യമല്ല. നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഉടമയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റജിസ്റ്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ ലഭിക്കും.

നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉയർന്ന സുരക്ഷയാണ് വേഗത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുക. ഗ്യാരണ്ടി തേടുന്ന ആർക്കും ഈ ഗ്യാരന്റിക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ആവശ്യമാണ്. അതിൽ പ്രധാനമാണ് അച്ചെഷൊരിനെഷ് എപ്പോഴും അറിയിക്കാൻ മതി. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഒരു നീല കണ്ണുകൾ ഒപ്പിടണം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം വായ്പയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഇത് പെട്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഉറപ്പുള്ളവർ തീർച്ചയായും ബാങ്കുമായി ചർച്ച നടത്തും. ആക്സസറീസ് എന്നത് ഒരു പെയ്മെന്റ് ബാധ്യതയല്ല, എന്നാൽ അത് പേയ്മെന്റ് വ്യക്തമായി ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ സാധാരണമായി നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വായ്പ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വീടും ഈ ഭാരം നേരിട്ട് ഒരു മോർട്ട്ഗേജും വാങ്ങാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്യാരന്റി ചോദിക്കുന്നു. അതിനായി ബാങ്കുകൾ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങൾ തകർക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ. എന്നാൽ ഒരു ഗാരന്റിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

എന്നിരുന്നാലും, ഒരാളുടെ സ്വന്തം കുടുംബവൃത്തത്തിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു

അങ്ങനെ ആക്സസ് മെന്റർ ബാങ്കിനു ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹഡ്ജാണ്. ബാങ്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും പണം തിരികെ എടുക്കുന്നു എന്നത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ വായ്പ ഗഡുക്കൾ ഇനിമേൽ അടയ്ക്കില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വീട് പിടിച്ചെടുക്കപ്പെടും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായി വാച്ച്ടപെടുന്ന വ്യക്തി വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കണം. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിന്റെ തുക ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമല്ല. അക്സസറി പെരുമാറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, മിക്ക ആളുകളുടെയും അന്തിമ സ്ട്രോക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. ഈ പദം ആദ്യം നിർവചിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ഗ്യാരന്റിന് അയാൾ എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചിന്തകളുമായി കൂട്ടുകാർ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതിനാൽ ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അക്സസറി ഒരു പ്രധാന മാർഗമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബാങ്കുപദേശകനെ ബന്ധപ്പെടാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. കാറുകളോ മറ്റ് ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള അസറ്റുകളോ ഉപയോഗിക്കാം.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, accessoriness ഒരു പദാർത്ഥത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വീട് വാങ്ങുമ്പോഴും accessoriness ഒരു പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുക മാത്രമല്ല. ഒരു കമ്പനി ആരംഭിക്കാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഈ പദം കളിക്കും. അങ്ങനെ നോക്കൂ, പണത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പത്തേക്കാൾ എളുപ്പമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ പ്രോജക്ടുകളും നന്നായി ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും കൈയിലെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ഒപ്പം അത് പ്രകാശിപ്പിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ല തൂണുകളിലാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. കൂടാതെ, നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സുരക്ഷ എപ്പോഴും ഒരുപാട് മൂല്യമുള്ളതായിരിക്കും. വായ്പ തുക തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ നിലയിലാണെങ്കിൽ, അത് വളരെ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ നൽകാം. നിങ്ങൾ അടിയന്തിര ഘട്ടത്തിൽ ബാങ്ക് നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങണം. അതിനാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ എന്തെല്ലാം വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം.

അനുബന്ധ ലിങ്കുകൾ:

ഇതുവരെ വോട്ടുകളൊന്നുമില്ല.
ദയവായി കാത്തിരിക്കുക ...